Bản đồ huyện Đức Linh, Bình Thuận
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đức Linh, Bình Thuận

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Đức Linh, Bình Thuận
  • Bản đồ vệ tinh huyện Đức Linh, Bình Thuận
  • Địa giới hành chính huyện Đức Linh, Bình Thuận

Latitude/longitude: 11 11 43N, 107 31 34E
Decimal coordinates: 11.1953 107.526

Thông tin chung

Đức Linh là một Huyện của Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Thuận
Dân số: 123149
Diện tích: 54787 ha