Bản đồ huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
  • Bản đồ vệ tinh huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
  • Địa giới hành chính huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Latitude/longitude: 11 09 18N, 108 03 07E
Decimal coordinates: 11.155 108.052

Thông tin chung

Hàm Thuận Bắc là một Huyện của Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Thuận
Dân số: 147174
Diện tích: 134428 ha