Bản đồ xã Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
  • Bản đồ vệ tinh xã Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
  • Địa giới hành chính xã Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

Places nearby

Thuận Hóa (cách 5.6 km), Hàm Phú (cách 9.5 km), Ma Lâm (cách 9.6 km), Hồng Sơn (cách 10.2 km), Hồng Liêm (cách 11.5 km), Thuận Minh (cách 13.7 km), Hàm Chính (cách 14.7 km), Hàm Đức (cách 15.0 km), Phan Tiến (cách 15.4 km), Sông Lũy (cách 16.3 km), Bình Tân (cách 16.4 km), Hàm Liêm (cách 17.3 km), Gia Bắc (cách 18.6 km), Phú Long (cách 19.6 km), Hàm Thắng (cách 19.6 km),

Latitude/longitude: 11 09 06N, 108 08 08E
Decimal coordinates: 11.1517 108.136

Thông tin chung

Hàm Trí là một Xã của Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Thuận
Huyện: Hàm Thuận Bắc
Dân số: 7701
Diện tích: 7048 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc