Bản đồ huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
  • Bản đồ vệ tinh huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
  • Địa giới hành chính huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Latitude/longitude: 10 56 20N, 107 54 38E
Decimal coordinates: 10.9389 107.911

Thông tin chung

Hàm Thuận Nam là một Huyện của Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Thuận
Dân số: 85527
Diện tích: 105944 ha