Bản đồ thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phan Thiết, Bình Thuận

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
  • Địa giới hành chính thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Latitude/longitude: 10 54 16N, 108 03 44E
Decimal coordinates: 10.9044 108.062

Thông tin chung

Phan Thiết là một Thành phố của Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Thuận
Dân số: 189455
Diện tích: 20586 ha