Bản đồ xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận
  • Bản đồ vệ tinh xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận
  • Địa giới hành chính xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận

Places nearby

Vĩnh Tân (cách 4.5 km), Phú Lạc (cách 7.8 km), Phước Thể (cách 8.5 km), Liên Hương (cách 12.8 km), Phong Phú (cách 14.3 km), Nhị Hà (cách 15.4 km), Phước Minh (cách 16.1 km), Bình Thạnh (cách 16.3 km), Phan Dũng (cách 16.8 km), Phước Diêm (cách 17.0 km), Phước Hà (cách 18.5 km), Chí Công (cách 19.1 km),

Latitude/longitude: 11 19 40N, 108 44 52E
Decimal coordinates: 11.3278 108.748

Thông tin chung

Vĩnh Hảo là một Xã của Huyện Tuy Phong, Bình Thuận, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Bình Thuận
Huyện: Tuy Phong
Dân số: 6430
Diện tích: 7757 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc