Bản đồ thành phố Cà Mau, Cà Mau
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Cà Mau, Cà Mau

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Cà Mau, Cà Mau
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Cà Mau, Cà Mau
  • Địa giới hành chính thành phố Cà Mau, Cà Mau

Latitude/longitude: 9 10 33N, 105 11 11E
Decimal coordinates: 9.17583 105.186

Thông tin chung

Cà Mau là một Thành phố của Tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Cà Mau
Dân số: 204895
Diện tích: 25030 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Định Bình
1
2
4
5
6
7
8
9
An Xuyên
Hòa Tân
Hòa Thành
Lý Văn Lâm
Tắc Vân
Tân Thành