Bản đồ huyện Cái Nước, Cà Mau
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Cái Nước, Cà Mau

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Cái Nước, Cà Mau
  • Bản đồ vệ tinh huyện Cái Nước, Cà Mau
  • Địa giới hành chính huyện Cái Nước, Cà Mau

Latitude/longitude: 9 00 31N, 105 03 23E
Decimal coordinates: 9.00861 105.056

Thông tin chung

Cái Nước là một Huyện của Tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Cà Mau
Dân số: 136619
Diện tích: 39514 ha