Bản đồ huyện Đầm Dơi, Cà Mau
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đầm Dơi, Cà Mau

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Đầm Dơi, Cà Mau
  • Bản đồ vệ tinh huyện Đầm Dơi, Cà Mau
  • Địa giới hành chính huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Latitude/longitude: 8 57 48N, 105 13 56E
Decimal coordinates: 8.96333 105.232

Thông tin chung

Đầm Dơi là một Huyện của Tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Cà Mau
Dân số: 167335
Diện tích: 82372 ha