Bản đồ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ngọc Hiển, Cà Mau

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau
  • Bản đồ vệ tinh huyện Ngọc Hiển, Cà Mau
  • Địa giới hành chính huyện Ngọc Hiển, Cà Mau

Latitude/longitude: 8 40 47N, 104 57 58E
Decimal coordinates: 8.67972 104.966

Thông tin chung

Ngọc Hiển là một Huyện của Tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Cà Mau
Dân số: 83152
Diện tích: 73315 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Đất Mũi
Tam Giang Tây
Tân Ân Tây
Tân Ân
Viên An Đông
Viên An