Bản đồ huyện Phú Tân, Cà Mau
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phú Tân, Cà Mau

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Phú Tân, Cà Mau
  • Bản đồ vệ tinh huyện Phú Tân, Cà Mau
  • Địa giới hành chính huyện Phú Tân, Cà Mau

Latitude/longitude: 8 52 47N, 104 53 35E
Decimal coordinates: 8.87972 104.893

Thông tin chung

Phú Tân là một Huyện của Tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Cà Mau
Dân số: 109642
Diện tích: 44595 ha