Bản đồ xã Tân Hải, Phú Tân, Cà Mau
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Hải, Phú Tân, Cà Mau

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Tân Hải, Phú Tân, Cà Mau
  • Bản đồ vệ tinh xã Tân Hải, Phú Tân, Cà Mau
  • Địa giới hành chính xã Tân Hải, Phú Tân, Cà Mau

Places nearby

Cái Đôi Vàm (cách 4.2 km), Phú Tân (cách 5.6 km), Tân Hưng Tây (cách 7.6 km), Phú Mỹ (cách 9.2 km), Rạch Chèo (cách 9.4 km), Việt Khái (cách 10.7 km), Phú Thuận (cách 11.1 km), Phong Lạc (cách 14.1 km), Việt Thắng (cách 14.3 km), Sông Đốc (cách 16.3 km), Đất Mới (cách 16.8 km), Trần Thới (cách 18.5 km), Tân Hưng Đông (cách 19.2 km),

Latitude/longitude: 8 54 12N, 104 50 36E
Decimal coordinates: 8.90333 104.843

Thông tin chung

Tân Hải là một Xã của Huyện Phú Tân, Cà Mau, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Cà Mau
Huyện: Phú Tân
Dân số: 9632
Diện tích: 4234 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc