Bản đồ huyện U Minh, Cà Mau
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của U Minh, Cà Mau

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện U Minh, Cà Mau
  • Bản đồ vệ tinh huyện U Minh, Cà Mau
  • Địa giới hành chính huyện U Minh, Cà Mau

Latitude/longitude: 9 22 30N, 104 57 00E
Decimal coordinates: 9.375 104.95

Thông tin chung

U Minh là một Huyện của Tỉnh Cà Mau, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Cà Mau
Dân số: 92312
Diện tích: 77462 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Khánh An
Khánh Hội
Khánh Hòa
Khánh Lâm
Khánh Tiến
Nguyễn Phích
U Minh