Bản đồ quận Bình Thủy, Cần Thơ
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bình Thủy, Cần Thơ

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ quận Bình Thủy, Cần Thơ
  • Bản đồ vệ tinh quận Bình Thủy, Cần Thơ
  • Địa giới hành chính quận Bình Thủy, Cần Thơ

Latitude/longitude: 10 03 42N, 105 43 17E
Decimal coordinates: 10.0617 105.721

Thông tin chung

Bình Thủy là một Quận của Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Thể loại: Quận
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Cần Thơ
Dân số: 97051
Diện tích: 7059 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
An Thới
Bình Thủy
Long Hòa
Long Tuyền
Thới An Đông
Trà Nóc