Bản đồ quận Cái Răng, Cần Thơ
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Cái Răng, Cần Thơ

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ quận Cái Răng, Cần Thơ
  • Bản đồ vệ tinh quận Cái Răng, Cần Thơ
  • Địa giới hành chính quận Cái Răng, Cần Thơ

Latitude/longitude: 9 59 57N, 105 46 56E
Decimal coordinates: 9.99917 105.782

Thông tin chung

Cái Răng là một Quận của Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Thể loại: Quận
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Cần Thơ
Dân số: 74942
Diện tích: 6253 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Ba Láng
Hưng Phú
Hưng Thạnh
Lê Bình
Phú Thứ
Tân Phú
Thường Thạnh