Bản đồ huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Cờ Đỏ, Cần Thơ

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ
  • Bản đồ vệ tinh huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ
  • Địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Latitude/longitude: 10 02 48N, 105 29 46E
Decimal coordinates: 10.0467 105.496

Thông tin chung

Cờ Đỏ là một Huyện của Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Cần Thơ
Dân số: 122464
Diện tích: 31048 ha