Bản đồ quận Ninh Kiều, Cần Thơ
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ninh Kiều, Cần Thơ

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ quận Ninh Kiều, Cần Thơ
  • Bản đồ vệ tinh quận Ninh Kiều, Cần Thơ
  • Địa giới hành chính quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Latitude/longitude: 10 01 58N, 105 45 34E
Decimal coordinates: 10.0328 105.759

Thông tin chung

Ninh Kiều là một Quận của Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Thể loại: Quận
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Cần Thơ
Dân số: 209274
Diện tích: 2923 ha