Bản đồ quận Ô Môn, Cần Thơ
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ô Môn, Cần Thơ

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ quận Ô Môn, Cần Thơ
  • Bản đồ vệ tinh quận Ô Môn, Cần Thơ
  • Địa giới hành chính quận Ô Môn, Cần Thơ

Latitude/longitude: 10 07 28N, 105 37 51E
Decimal coordinates: 10.1244 105.631

Thông tin chung

Ô Môn là một Quận của Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Thể loại: Quận
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Cần Thơ
Dân số: 131124
Diện tích: 12541 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Châu Văn Liêm
Phước Thới
Thới An
Thới Long
Trường Lạc