Bản đồ huyện Phong Điền, Cần Thơ
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phong Điền, Cần Thơ

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Phong Điền, Cần Thơ
  • Bản đồ vệ tinh huyện Phong Điền, Cần Thơ
  • Địa giới hành chính huyện Phong Điền, Cần Thơ

Latitude/longitude: 9 59 57N, 105 39 35E
Decimal coordinates: 9.99917 105.66

Thông tin chung

Phong Điền là một Huyện của Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Cần Thơ
Dân số: 102699
Diện tích: 11948 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Giai Xuân
Mỹ Khánh
Nhơn Ái
Nhơn Nghĩa
Tân Thới
Trường Long