Bản đồ huyện Thốt Nốt, Cần Thơ
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thốt Nốt, Cần Thơ

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Thốt Nốt, Cần Thơ
  • Bản đồ vệ tinh huyện Thốt Nốt, Cần Thơ
  • Địa giới hành chính huyện Thốt Nốt, Cần Thơ

Latitude/longitude: 10 14 23N, 105 32 02E
Decimal coordinates: 10.2397 105.534

Thông tin chung

Thốt Nốt là một Huyện của Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Cần Thơ
Dân số: 160580
Diện tích: 11781 ha