Bản đồ huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ
  • Bản đồ vệ tinh huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ
  • Địa giới hành chính huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Latitude/longitude: 10 11 35N, 105 22 45E
Decimal coordinates: 10.1931 105.379

Thông tin chung

Vĩnh Thạnh là một Huyện của Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Cần Thơ
Dân số: 117930
Diện tích: 29759 ha