Bản đồ quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Bản đồ vệ tinh quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
  • Địa giới hành chính quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Cẩm Lệ là một Quận của Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Thể loại: Quận
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Đà Nẵng
Dân số: 71429
Diện tích: 3330 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Hòa Phát
Hòa Xuân
Khuê Trung