Bản đồ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Liên Chiểu, Đà Nẵng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
  • Bản đồ vệ tinh quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
  • Địa giới hành chính quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Latitude/longitude: 16 07 26N, 108 07 04E
Decimal coordinates: 16.1239 108.118

Thông tin chung

Liên Chiểu là một Quận của Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Thể loại: Quận
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Đà Nẵng
Dân số: 63464
Diện tích: 7572 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Hòa Hiệp Băc
Hòa Hiệp Nam
Hòa Khánh Bắc
Hòa Khánh Nam
Hòa Minh