Bản đồ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Biên Hòa, Đồng Nai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
  • Địa giới hành chính thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Latitude/longitude: 10 56 31N, 106 50 50E
Decimal coordinates: 10.9419 106.847

Thông tin chung

Biên Hòa là một Thành phố của Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Nai
Dân số: 466945
Diện tích: 15485 ha