Bản đồ phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Bản đồ vệ tinh phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Địa giới hành chính phường Bình Đa, Biên Hòa, Đồng Nai

Places nearby

Tam Hòa (cách 1.4 km), Tam Hiệp (cách 1.6 km), An Bình (cách 1.7 km), Tân Mai (cách 2.5 km), Tân Hiệp (cách 2.9 km), Hiệp Hòa (cách 3.0 km), Thống Nhất (cách 3.2 km), Tân Tiến (cách 3.8 km), Long Bình Tân (cách 4.2 km), Quyết Thắng (cách 4.4 km), Long Bình (cách 4.4 km), Tân Vạn (cách 4.7 km), Hố Nai (cách 4.7 km), Trung Dũng (cách 4.8 km), Thanh Bình (cách 5.2 km), Bửu Hòa (cách 5.3 km), Tân Biên (cách 5.5 km), Trảng Dài (cách 5.7 km), Tân Phong (cách 5.9 km), Quang Vinh (cách 5.9 km),

Latitude/longitude: 10 56 13N, 106 51 38E
Decimal coordinates: 10.9369 106.861

Thông tin chung

Bình Đa là một Phường của Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Nai
Thành phố: Biên Hòa
Dân số: 13999
Diện tích: 125 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc