Bản đồ phường Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ phường Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Bản đồ vệ tinh phường Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai
  • Địa giới hành chính phường Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai

Places nearby

Trảng Dài (cách 1.3 km), Tân Biên (cách 1.5 km), Tân Hiệp (cách 2.0 km), Tam Hòa (cách 3.3 km), Tân Hòa (cách 3.5 km), Tam Hiệp (cách 3.9 km), Tân Mai (cách 3.9 km), Tân Tiến (cách 4.4 km), Bình Đa (cách 4.7 km), Thiện Tân (cách 4.8 km), Long Bình (cách 5.6 km), Tân Phong (cách 5.6 km), Hố Nai 3 (cách 5.6 km), Thống Nhất (cách 5.7 km), Thạnh Phú (cách 6.3 km), An Bình (cách 6.4 km), Trung Dũng (cách 6.5 km), Quyết Thắng (cách 6.8 km), Hiệp Hòa (cách 7.2 km), Thường Tân (cách 7.4 km),

Latitude/longitude: 10 58 35N, 106 52 38E
Decimal coordinates: 10.9764 106.877

Thông tin chung

Hố Nai là một Phường của Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam.

Thể loại: Phường
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Nai
Thành phố: Biên Hòa
Dân số: 24586
Diện tích: 389 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc