Bản đồ xã Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
  • Bản đồ vệ tinh xã Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
  • Địa giới hành chính xã Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Places nearby

Xuân Tây (cách 6.1 km), Lang Minh (cách 6.8 km), Sông Ray (cách 8.4 km), Tân Lâm (cách 9.0 km), Bảo Bình (cách 9.9 km), Xuân Hiệp (cách 10.4 km), Xuân Tâm (cách 10.5 km), Xuân Bảo (cách 10.9 km), Xuân Phú (cách 11.5 km), Suối Cát (cách 11.9 km), Bàu Lâm (cách 12.4 km), Lâm San (cách 12.9 km), Gia Ray (cách 13.7 km), Xuân Hưng (cách 14.3 km), Xuân Mỹ (cách 14.3 km), Quảng Thành (cách 15.3 km), Hòa Hưng (cách 16.2 km), Hòa Hiệp (cách 16.5 km), Long Giao (cách 16.6 km), Xuân Định (cách 16.8 km),

Latitude/longitude: 10 48 20N, 107 22 57E
Decimal coordinates: 10.8056 107.382

Thông tin chung

Xuân Đông là một Xã của Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Nai
Huyện: Cẩm Mỹ
Dân số: 18848
Diện tích: 4952 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc