Bản đồ xã Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai
  • Bản đồ vệ tinh xã Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai
  • Địa giới hành chính xã Bàu Cạn, Long Thành, Đồng Nai

Places nearby

Suối Trầu (cách 4.3 km), Tân Hiệp (cách 4.9 km), Phước Bình (cách 5.9 km), Thừa Đức (cách 7.0 km), Bình Sơn (cách 8.4 km), Hắc Dịch (cách 9.8 km), Long Phước (cách 10.0 km), Phước Thái (cách 10.2 km), Cù Bị (cách 10.4 km), Sông Xoài (cách 10.5 km), Long An (cách 10.8 km), Bình An (cách 12.5 km), Sông Nhạn (cách 12.6 km), Mỹ Xuân (cách 13.0 km), Láng Lớn (cách 13.1 km), Lộc An (cách 13.5 km), Lộ 25 (cách 14.6 km), Xuân Quế (cách 15.0 km), Long Đức (cách 15.2 km), Kim Long (cách 15.8 km),

Latitude/longitude: 10 44 22N, 107 05 25E
Decimal coordinates: 10.7394 107.09

Thông tin chung

Bàu Cạn là một Xã của Huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Nai
Huyện: Long Thành
Dân số: 12220
Diện tích: 4533 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc