Bản đồ xã Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai
  • Bản đồ vệ tinh xã Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai
  • Địa giới hành chính xã Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai

Places nearby

Tam Phước (cách 3.3 km), Long Bình (cách 4.8 km), An Hòa (cách 5.0 km), Long Bình Tân (cách 6.1 km), Long Hưng (cách 7.2 km), Giang Điền (cách 7.3 km), An Bình (cách 7.3 km), Bình Đa (cách 7.9 km), Hố Nai 3 (cách 8.1 km), An Phước (cách 8.2 km), Tam Hòa (cách 8.6 km), Quảng Tiến (cách 9.4 km), Tam Hiệp (cách 9.4 km), Tân Hòa (cách 9.4 km), Tân Hiệp (cách 9.6 km), An Viễn (cách 9.7 km), Tân Biên (cách 9.7 km), Hiệp Hòa (cách 9.8 km), Long Bình (cách 9.9 km), Long Đức (cách 10.1 km),

Latitude/longitude: 10 53 34N, 106 55 04E
Decimal coordinates: 10.8928 106.918

Thông tin chung

Phước Tân là một Xã của Huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Nai
Huyện: Long Thành
Dân số: 16934
Diện tích: 4276 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc