Bản đồ xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Bản đồ vệ tinh xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
  • Địa giới hành chính xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Places nearby

Bình Khánh (cách 4.1 km), Vĩnh Thanh (cách 4.4 km), Phú Đông (cách 5.4 km), Phú Thạnh (cách 6.9 km), Phú Xuân (cách 7.6 km), Phú Hữu (cách 8.2 km), Nhà Bè (cách 9.0 km), Hiệp Phước (cách 9.3 km), Đại Phước (cách 9.9 km), Long Tân (cách 10.0 km), Phú Mỹ (cách 10.1 km), Long Thới (cách 10.4 km), Phú Thuận (cách 10.5 km), Tam Thôn Hiệp (cách 11.5 km), Phú Hội (cách 12.1 km), An Thới Đông (cách 12.3 km), Thạnh Mỹ Lợi (cách 12.3 km), Cát Lái (cách 12.3 km), Tân Phú (cách 12.4 km), Nhơn Đức (cách 12.7 km),

Latitude/longitude: 10 39 52N, 106 49 01E
Decimal coordinates: 10.6644 106.817

Thông tin chung

Phước Khánh là một Xã của Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Nai
Huyện: Nhơn Trạch
Dân số: 10001
Diện tích: 3713 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc