Bản đồ xã Bàu Hàm II, Thống Nhất, Đồng Nai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bàu Hàm II, Thống Nhất, Đồng Nai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Bàu Hàm II, Thống Nhất, Đồng Nai
  • Bản đồ vệ tinh xã Bàu Hàm II, Thống Nhất, Đồng Nai
  • Địa giới hành chính xã Bàu Hàm II, Thống Nhất, Đồng Nai

Places nearby

Hưng Lộc (cách 3.2 km), Xuân Thạnh (cách 3.6 km), Bảo Hòa (cách 4.1 km), Xuân Lập (cách 4.7 km), Bàu Sen (cách 7.1 km), Suối Tre (cách 8.1 km), Lộ 25 (cách 8.4 km), Quang Trung (cách 8.4 km), Đông Hòa (cách 9.0 km), Trung Hòa (cách 9.2 km), Xuân Quế (cách 9.2 km), Sông Nhạn (cách 9.2 km), Bàu Hàm I (cách 9.2 km), Sông Thao (cách 9.4 km), Tây Hòa (cách 9.4 km), Hàng Gòn (cách 10.7 km), Xuân Tân (cách 10.8 km), Phú Bình (cách 10.9 km), Xuân Bình (cách 11.1 km), Hưng Thịnh (cách 11.4 km),

Latitude/longitude: 10 55 46N, 107 08 08E
Decimal coordinates: 10.9294 107.136

Thông tin chung

Bàu Hàm II là một Xã của Huyện Thống Nhất, Đồng Nai, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Nai
Huyện: Thống Nhất
Dân số: 16387
Diện tích: 2023 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc