Bản đồ xã An Bình, Cao Lãnh, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của An Bình, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã An Bình, Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh xã An Bình, Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính xã An Bình, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Places nearby

3 (cách 1.6 km), Mỹ Phú (cách 1.9 km), Mỹ Trà (cách 2.7 km), 2 (cách 3.0 km), Nhị Mỹ (cách 3.2 km), 1 (cách 3.5 km), 4 (cách 3.9 km), Tịnh Thới (cách 4.2 km), Mỹ Thọ (cách 4.2 km), Hòa Thuận (cách 4.8 km), Phương Trà (cách 5.3 km), Mỹ Tân (cách 5.7 km), 6 (cách 5.8 km), Hòa An (cách 6.2 km), Mỹ Thọ (cách 7.1 km), Tân Thuận Đông (cách 7.8 km), Tân Mỹ (cách 8.2 km), Mỹ Xương (cách 8.4 km), Tân Thuận Tây (cách 8.5 km), Mỹ Hội (cách 8.6 km),

Latitude/longitude: 10 27 49N, 105 39 45E
Decimal coordinates: 10.4636 105.662

Thông tin chung

An Bình là một Xã của Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Huyện: Cao Lãnh
Dân số: 8517
Diện tích: 859 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc