Bản đồ xã Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh xã Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính xã Bình Thạnh, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Places nearby

4 (cách 4.0 km), 3 (cách 4.1 km), 1 (cách 4.8 km), An Hiệp (cách 5.1 km), 2 (cách 5.4 km), Tân Quy Đông (cách 5.8 km), Tân Hưng (cách 5.8 km), Tân Thanh (cách 6.0 km), An Hòa (cách 6.3 km), Tân Quy Tây (cách 6.6 km), Mỹ Hiệp (cách 6.7 km), Tân Khánh Đông (cách 7.1 km), Bình Hàng Tây (cách 7.2 km), Mỹ Long (cách 7.3 km), Tân Phú Đông (cách 7.5 km), Tân Bình (cách 8.1 km), Quỳnh Bảng (cách 8.9 km), Bình Hàng Trung (cách 9.6 km), Hòa Thành (cách 9.7 km), An Thái Trung (cách 9.8 km),

Latitude/longitude: 10 19 42N, 105 47 27E
Decimal coordinates: 10.3283 105.791

Thông tin chung

Bình Thạnh là một Xã của Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Huyện: Cao Lãnh
Dân số: 20132
Diện tích: 3136 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc