Bản đồ xã Tân Hội Trung, Cao Lãnh, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Hội Trung, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Tân Hội Trung, Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh xã Tân Hội Trung, Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính xã Tân Hội Trung, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Places nearby

Bình Hàng Trung (cách 5.0 km), Láng Biền (cách 5.6 km), Mỹ Hội (cách 5.9 km), Mỹ Thọ (cách 5.9 km), Mỹ Long (cách 6.0 km), Bình Hàng Tây (cách 6.4 km), Mỹ Hiệp (cách 7.5 km), Thanh Mỹ (cách 8.3 km), Mỹ Xương (cách 8.4 km), Mỹ Thọ (cách 8.9 km), Mỹ Đông (cách 10.0 km), Nhị Mỹ (cách 10.7 km), Tân Khánh Đông (cách 11.1 km), Phú Điền (cách 11.2 km), Tân Khánh Trung (cách 11.5 km), Mỹ Quý (cách 11.6 km), Mỹ Lợi B (cách 11.6 km), Mỹ An (cách 11.8 km), Mỹ An (cách 12.0 km), Tịnh Thới (cách 12.0 km),

Latitude/longitude: 10 26 38N, 105 46 25E
Decimal coordinates: 10.4439 105.774

Thông tin chung

Tân Hội Trung là một Xã của Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Huyện: Cao Lãnh
Dân số: 8271
Diện tích: 4309 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc