Bản đồ huyện Châu Thành, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Châu Thành, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Châu Thành, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh huyện Châu Thành, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính huyện Châu Thành, Đồng Tháp

Latitude/longitude: 10 13 27N, 105 48 38E
Decimal coordinates: 10.2242 105.811

Thông tin chung

Châu Thành là một Huyện của Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Dân số: 155419
Diện tích: 24765 ha