Bản đồ huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hồng Ngự, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Latitude/longitude: 10 48 13N, 105 19 00E
Decimal coordinates: 10.8036 105.317

Thông tin chung

Hồng Ngự là một Huyện của Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Dân số: 150050
Diện tích: 20974 ha