Bản đồ xã Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh xã Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính xã Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp

Places nearby

Định Hòa (cách 2.6 km), Tân An Thạnh (cách 3.4 km), Tân Hưng (cách 4.7 km), Tân Lược (cách 5.1 km), Tân Hòa (cách 6.2 km), Thới An (cách 6.8 km), Long Thắng (cách 7.3 km), Phước Thới (cách 7.5 km), Tân Phú (cách 7.6 km), Tân Bình (cách 7.8 km), Tân Thành (cách 8.0 km), Tân Phú Trung (cách 8.7 km), Trà Nóc (cách 9.3 km), Thành Đông (cách 9.4 km), Vĩnh Thới (cách 9.9 km), Châu Văn Liêm (cách 9.9 km), Hòa Long (cách 10.3 km), Thới Long (cách 10.5 km), Thành Trung (cách 11.2 km), Phú Long (cách 11.4 km),

Latitude/longitude: 10 10 39N, 105 41 25E
Decimal coordinates: 10.1775 105.69

Thông tin chung

Phong Hòa là một Xã của Huyện Lai Vung, Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Huyện: Lai Vung
Dân số: 18438
Diện tích: 3213 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc