Bản đồ xã Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh xã Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính xã Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp

Places nearby

Quỳnh Bảng (cách 2.4 km), Long Hưng B (cách 3.4 km), Hòa Thành (cách 3.7 km), Long Hưng A (cách 4.3 km), Lai Vung (cách 5.2 km), Tân Quy Tây (cách 5.4 km), Tân Quy Đông (cách 5.4 km), Tân Khánh Đông (cách 5.7 km), An Hòa (cách 5.8 km), Tân Khánh Trung (cách 6.5 km), Hòa Long (cách 6.8 km), 1 (cách 7.6 km), Tân Phú Đông (cách 8.0 km), 3 (cách 8.1 km), Long Hậu (cách 8.6 km), Vĩnh Thạnh (cách 8.6 km), Tân Mỹ (cách 8.6 km), Long Thắng (cách 8.8 km), 2 (cách 9.2 km), Mỹ Xương (cách 9.3 km),

Latitude/longitude: 10 19 21N, 105 41 20E
Decimal coordinates: 10.3225 105.689

Thông tin chung

Tân Dương là một Xã của Huyện Lai Vung, Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Huyện: Lai Vung
Dân số: 10230
Diện tích: 1569 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc