Bản đồ xã Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh xã Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính xã Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp

Places nearby

Tân Thành (cách 2.9 km), Long Hậu (cách 3.6 km), Định Yên (cách 4.1 km), Tân Lộc (cách 5.7 km), Vĩnh Thạnh (cách 5.8 km), Bình Thành (cách 7.2 km), Vĩnh Thới (cách 7.3 km), Lai Vung (cách 7.4 km), Trung Kiên (cách 7.4 km), Định An (cách 7.7 km), Thốt Nốt (cách 8.0 km), Long Hưng B (cách 8.7 km), Bình Thạnh Trung (cách 8.9 km), Hòa Long (cách 8.9 km), Lấp Vò (cách 10.3 km), Mỹ An Hưng B (cách 10.7 km), Trung Nhất (cách 11.4 km), Tân Hòa (cách 11.5 km), Thuận Hưng (cách 11.5 km), Thới Thuận (cách 11.5 km),

Latitude/longitude: 10 17 42N, 105 35 16E
Decimal coordinates: 10.295 105.588

Thông tin chung

Tân Phước là một Xã của Huyện Lai Vung, Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Huyện: Lai Vung
Dân số: 12990
Diện tích: 1655 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc