Bản đồ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lấp Vò, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Lấp Vò, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh huyện Lấp Vò, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Latitude/longitude: 10 21 27N, 105 36 06E
Decimal coordinates: 10.3575 105.602

Thông tin chung

Lấp Vò là một Huyện của Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Dân số: 171032
Diện tích: 24679 ha