Bản đồ thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Sa Đéc, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

Latitude/longitude: 10 19 22N, 105 44 31E
Decimal coordinates: 10.3228 105.742

Thông tin chung

Sa Đéc là một Thị xã của Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Dân số: 96566
Diện tích: 5948 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
1
2
3
4
An Hòa
Tân Khánh Đông
Tân Quy Tây
Tân Phú Đông
Tân Quy Đông