Bản đồ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Thanh Bình, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh huyện Thanh Bình, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Latitude/longitude: 10 36 38N, 105 28 51E
Decimal coordinates: 10.6106 105.481

Thông tin chung

Thanh Bình là một Huyện của Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Dân số: 151459
Diện tích: 34368 ha