Bản đồ xã An Phong, Thanh Bình, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của An Phong, Thanh Bình, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã An Phong, Thanh Bình, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh xã An Phong, Thanh Bình, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính xã An Phong, Thanh Bình, Đồng Tháp

Places nearby

Tân Bình (cách 3.9 km), Tân Long (cách 5.6 km), Tân Quới (cách 5.8 km), Phú Lợi (cách 6.1 km), Tân Huề (cách 6.3 km), Tân Thạnh (cách 6.9 km), Phú Thành A (cách 7.3 km), Phú Ninh (cách 7.8 km), Tân Hòa (cách 8.5 km), Chợ Mới (cách 9.0 km), Kiến An (cách 10.1 km), Tân Phú (cách 10.1 km), Phú Thọ (cách 10.6 km), Thanh Bình (cách 10.6 km), Long Điền A (cách 10.9 km), Phú Thọ (cách 10.9 km), An Long (cách 10.9 km), Tân Trung (cách 11.4 km), Phú Hưng (cách 12.0 km), Tân Hòa (cách 12.1 km),

Latitude/longitude: 10 37 30N, 105 25 13E
Decimal coordinates: 10.625 105.42

Thông tin chung

An Phong là một Xã của Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Huyện: Thanh Bình
Dân số: 16936
Diện tích: 3849 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc