Bản đồ huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tháp Mười, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Latitude/longitude: 10 33 36N, 105 47 13E
Decimal coordinates: 10.56 105.787

Thông tin chung

Tháp Mười là một Huyện của Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Dân số: 121028
Diện tích: 53489 ha