Bản đồ thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp

Latitude/longitude: 10 27 38N, 105 37 21E
Decimal coordinates: 10.4606 105.622

Thông tin chung

Cao Lãnh là một Thị xã của Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Dân số: 149837
Diện tích: 10720 ha