Bản đồ xã Mỹ Tân, Cao Lãnh, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Mỹ Tân, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Mỹ Tân, Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh xã Mỹ Tân, Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính xã Mỹ Tân, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Places nearby

Hòa Thuận (cách 2.5 km), 1 (cách 3.0 km), Mỹ Trà (cách 3.1 km), Mỹ Phú (cách 4.1 km), Hòa An (cách 4.2 km), 11 (cách 4.2 km), 2 (cách 4.3 km), 4 (cách 4.3 km), Tân Thuận Tây (cách 4.4 km), Tân Nghĩa (cách 4.6 km), An Bình (cách 5.7 km), Phương Trà (cách 5.7 km), 3 (cách 5.8 km), Tân Thuận Đông (cách 6.8 km), Phong Mỹ (cách 7.1 km), Nhị Mỹ (cách 7.5 km), 6 (cách 8.0 km), Bình Phước Xuân (cách 8.1 km), Mỹ Hiệp (cách 8.4 km), Tịnh Thới (cách 8.8 km),

Latitude/longitude: 10 29 18N, 105 36 56E
Decimal coordinates: 10.4883 105.616

Thông tin chung

Mỹ Tân là một Xã của Thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Thị xã: Cao Lãnh
Dân số: 11916
Diện tích: 1066 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc