Bản đồ xã Tân Thuận Đông, Cao Lãnh, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Tân Thuận Đông, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ xã Tân Thuận Đông, Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh xã Tân Thuận Đông, Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính xã Tân Thuận Đông, Cao Lãnh, Đồng Tháp

Places nearby

Hòa An (cách 2.7 km), 6 (cách 4.0 km), Mỹ An Hưng A (cách 4.0 km), 4 (cách 4.0 km), Tân Thuận Tây (cách 4.2 km), Hòa Thuận (cách 4.5 km), Mỹ An Hưng B (cách 4.6 km), 2 (cách 4.9 km), 1 (cách 5.2 km), Bình Phước Xuân (cách 6.2 km), 3 (cách 6.4 km), Mỹ Phú (cách 6.4 km), Hội An Đông (cách 6.7 km), Mỹ Tân (cách 6.8 km), Tân Mỹ (cách 7.1 km), Mỹ Trà (cách 7.1 km), Tịnh Thới (cách 7.2 km), 11 (cách 7.6 km), Bình Thạnh Trung (cách 7.7 km), An Bình (cách 7.8 km),

Latitude/longitude: 10 25 44N, 105 36 01E
Decimal coordinates: 10.4289 105.6

Thông tin chung

Tân Thuận Đông là một Xã của Thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại:
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Thị xã: Cao Lãnh
Dân số: 11486
Diện tích: 1630 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc