Bản đồ tỉnh Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Gia Lai
  • Địa giới hành chính tỉnh Gia Lai

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Gia Lai là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 1185311
Diện tích: 1553693 ha