Bản đồ thị xã An Khê, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của An Khê, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã An Khê, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh thị xã An Khê, Gia Lai
  • Địa giới hành chính thị xã An Khê, Gia Lai

Latitude/longitude: 14 01 24N, 108 41 29E
Decimal coordinates: 14.0233 108.691

Thông tin chung

An Khê là một Thị xã của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 65846
Diện tích: 19912 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
An Bình
An Phú
An Tân
Cửu An
Song An
Tây Sơn
Thành An
Tú An