Bản đồ huyện Ayun Pa, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Ayun Pa, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Ayun Pa, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Ayun Pa, Gia Lai
  • Địa giới hành chính huyện Ayun Pa, Gia Lai

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Ayun Pa là một Huyện của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 35058
Diện tích: 28701 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Ayun Pa
Ia RBol
Ia RTô
Ia Sao